https://res.cloudinary.com/universal-credit/image/upload/v1674661502/large_Not_If_But_When_panel50_2x_5d9698aff2.jpg

Cash in Wallet վարկատեսակի տրամադրման պայմանները

Անվանում՝ Cash in wallet

Վարկի գումարը՝ 40․000-150․ 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետը՝ 12 ամիս

Վարկի արժույթը՝ ՀՀ դրամ

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 0 %

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 451.50 % ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

Վարկի տեսակ՝ սպառողական

Վարկի տրամադրման կարգը՝ անկանխիկ, «Թել-Սել» դրամապանակին փոխանցելու միջոցով

Վարկի մայր գումարի մարումը` ժամկետի վերջում (վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և տուգանքներ չեն կիրառվում)

Վարկի սպասարկման վճարի մարումը՝ ամսական

Վարկի սպասարկման վճարի չափը՝ օրական 0․ 5 %, որը հաշվարկվում է մայր գումարի մնացորդի նկատմամբ, հիմք ընդունելով տարին 365 օր

Վարկի որոշման կայացում՝

դիմելու պահին (վարկերը հասանելի են միայն «Թել-Սել» դրամապանակի առնվազն մեկ ամիս պրեմիում կարգավիճակ ունեցող հաճախորդներին)

Վարկառուի տարիքը 21-55 ներառյալ

Վարկունակության գնահատում՝ ԱՔՌԱ զեկույցի, «Թել-Սել» դրամապանակի շրջանառության հիման վրա

Տույժեր և տուգանքներ՝ ժամկետանց գումարի տույժ օրական 0․13%

Վճարման եղանակ` Վարկի վճարումները հնարավոր է իրականացնել «Թել-Սել» դրամապանակի և մասնաճյուղերի միջոցով կամ «Յունիվերսալ Կրեդիտ» ՈւՎԿ ՍՊԸգրասենյակում։

Ուշադրություն 📣

«ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ»`www.Fininfo.am ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է: